Årsmøte 2020


Romsdal Hundeklubb avholder årsmøte 16. Mars 2020


3-3 Innkalling

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Mailadresse til valgkomiteen:

Camilla.kvernberg@mills.no

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Mailadresse til styret:

styret@romsdalhundeklubb.no

Våre lover finner du under fanen «om oss»

 

Årsmøte i Romsdal Hundeklubb 16/03-17

Årsmøte for 2017 blir 16 mars 🙂

Forslag eller saker fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, innen 9/2-17.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Sendes klubbens mail

Møteinnkalling kommer ut per mail til alle medlemmer.