ÅRSMØTE 2019

Romsdal Hundeklubb avholder årsmøte 18. februar 2019

3-3 Innkalling

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Våre lover finner du her.

 

Årsmøte 2018

Romsdal Hundeklubb avholder årsmøte 26. februar 2018

Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 22. januar. Forslag til kandidater kan sendes til valg@romsdalhundeklubb.no.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 22. januar. Disse kan sendes til styret@romsdalhundeklubb.no.

Mvh Linda
sekretær i Romsdal Hundeklubb