Årsmøte 2018

Romsdal Hundeklubb avholder årsmøte 26. februar 2018

Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 22. januar. Forslag til kandidater kan sendes til valg@romsdalhundeklubb.no.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 22. januar. Disse kan sendes til styret@romsdalhundeklubb.no.

Mvh Linda
sekretær i Romsdal Hundeklubb