ÅRSMØTE 2019

Romsdal Hundeklubb avholder årsmøte 18. februar 2019

3-3 Innkalling

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Våre lover finner du her.