Vi flytter treningene inn i treningshallen

Nå flytter vi klubbens treninger inn i treningshallen på Røbekk. Vi fortsetter med egentrening hver mandag kl 18.00 – 20.00. Denne treningen er åpen for alle medlemmer.

For å kunne beholde treningshallen er vi avhengige av at nok personer blir med å spleiser på leiekostnadene. Det koster kr 200,- per måned for enkeltpersoner (og kr 300,- om det er flere i husstanden som trener) for å få fri tilgang til hallen.

Forrige sesong hadde vi med stor suksess endel temakvelder på mandager. Denne gangen satser vi på fellestreninger andre dager i uka, da for alle som har skrevet kontrakt og er med på å betale for hallen.

Ønsker du en fin mulighet til innetrening hele året er du hjertelig velkommen til å bli med på spleiselaget.

Ta kontakt med oss på mail for å få tilsendt kontrakt.