Årsmøte 2016

Dato for årsmøte 2016 blir onsdag 9 mars 🙂

Innkalling vil bli sendt ut!

*Forslag eller saker fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, innen 3/2-16.