Årsmøte i Romsdal Hundeklubb 16/03-17

Årsmøte for 2017 blir 16 mars 🙂

Forslag eller saker fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, innen 9/2-17.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Sendes klubbens mail

Møteinnkalling kommer ut per mail til alle medlemmer.