Sølen 2015

Sølen turen klubben bruker å ha årlig, blir i år desverre avlyst.
Det er for få påmeldte, da flere forhåpentligvis skal hente seg valp i sommer.
Vi håper på et sterkere comeback på klubbtur neste år.